แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มาร์ชแมลโลว์ บิวตี้ สกิน จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มาร์ชแมลโลว์ บิวตี้ สกิน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MARSHMALLOW BEAUTY SKIN COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560183287
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 พ.ย. 2560 (6 ปี 1 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มาร์ชแมลโลว์ บิวตี้ สกิน จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

7,227 บาท (0.72% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ขายเครื่องสำอางและเครื่องประถินโฉม
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

มาดาม มาร์เวลลัซ จำกัด

มายเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สยามธุรกิจ นีโอไลฟ์ จำกัด

สยามหน้าดี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท มาร์ชแมลโลว์ บิวตี้ สกิน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

เครดิตทางการค้า บริษัท มาร์ชแมลโลว์ บิวตี้ สกิน จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มาร์ชแมลโลว์ บิวตี้ สกิน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MARSHMALLOW BEAUTY SKIN COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MARSHMALLOW BEAUTY SKIN COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มาร์ชแมลโลว์ บิวตี้ สกิน จำกัด

171/1 ตรอกวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท มาร์ชแมลโลว์ บิวตี้ สกิน จำกัด

171/1 ตรอกวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้