แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เฟยเยวีย รับเบอร์ รีไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เฟยเยวีย รับเบอร์ รีไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FEIYUE RUBBER RECYCLE (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561023585
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 ก.พ. 2561 (4 ปี 9 เดือน 26 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เฟยเยวีย รับเบอร์ รีไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 40,528,795 บาท (405.29% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ตรวจสอบคุณภาพยางรถยนต์ ขายยางรถยนต์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โพเทนเชียล สมาร์ทท็อป จำกัด

นินจา เรซซิ่ง วีล แอนด์ ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ไชน่า ทรัค กรุงเทพ จำกัด

อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เฟยเยวีย รับเบอร์ รีไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 45302

45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

เครดิตทางการค้า บริษัท เฟยเยวีย รับเบอร์ รีไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เฟยเยวีย รับเบอร์ รีไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 45302

45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FEIYUE RUBBER RECYCLE (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FEIYUE RUBBER RECYCLE (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เฟยเยวีย รับเบอร์ รีไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

19/34 หมู่ที่ 4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท เฟยเยวีย รับเบอร์ รีไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

19/34 หมู่ที่ 4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้