แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอเป็กซ์ เฮลธ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอเป็กซ์ เฮลธ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล APEX HEALTH COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561068431
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 เม.ย. 2561 (4 ปี 1 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0893544424

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอเป็กซ์ เฮลธ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 523,708 บาท (52.37% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ นำเข้า จำหน่าย ปลีกส่งอาหารเสริม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทรอปิคอล ฟรุ๊ต ฟิวชั่น จำกัด

ออเรียนท์ไทยฟู้ดส์ จำกัด

เอเชี่ยน แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เบสท์ ไลฟ์ 45656 จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอเป็กซ์ เฮลธ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 346,300443,771474,568503,252
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 133,027156,576163,313170,660
กรุงเทพมหานคร 136,322162,886183,401189,258
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

210,495250,667276,149285,320
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1,6422,1232,1622,247

เครดิตทางการค้า บริษัท เอเป็กซ์ เฮลธ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอเป็กซ์ เฮลธ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 346,300443,771474,568503,252
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 133,027156,576163,313170,660
กรุงเทพมหานคร 136,322162,886183,401189,258
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

210,495250,667276,149285,320
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1,6422,1232,1622,247

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม APEX HEALTH COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น APEX HEALTH COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอเป็กซ์ เฮลธ์ จำกัด

67/41 ซอยรามอินทรา 64 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอเป็กซ์ เฮลธ์ จำกัด

67/41 ซอยรามอินทรา 64 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้