แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โปรทานิก้า จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โปรทานิก้า จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PROTANICA COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562054913
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 มี.ค. 2562 (2 ปี 10 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล fon@stonelotus.asia

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โปรทานิก้า จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท -9,043,981 บาท (-226.1% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บิ๊กดี จำกัด

อินเดียน คะบับ แอนด์ เคอร์รี่ส์ จำกัด

เมกะริชโซลูชั่น จำกัด

จันทร์เพ็ญ มารีน ซัพพลาย

อันดับธุรกิจ บริษัท โปรทานิก้า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 375,995555,270316,700101,127
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 140,737191,045116,46031,448
กรุงเทพมหานคร 148,121217,200121,75946,210
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

226,991325,070175,40766,351
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1,7182,6462,435475

เครดิตทางการค้า บริษัท โปรทานิก้า จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โปรทานิก้า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 375,995555,270316,700101,127
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 140,737191,045116,46031,448
กรุงเทพมหานคร 148,121217,200121,75946,210
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

226,991325,070175,40766,351
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1,7182,6462,435475

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PROTANICA COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PROTANICA COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โปรทานิก้า จำกัด

139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 11 ห้อง A04 ถนนปั้น สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท โปรทานิก้า จำกัด

139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 11 ห้อง A04 ถนนปั้น สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้