แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท นราวดี บิวตี้ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท นราวดี บิวตี้ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NARAVADEE BEAUTY CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562193590
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 พ.ย. 2562 (2 ปี 6 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 089-482-0055
อีเมล waranit.beauti2019@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท นราวดี บิวตี้ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 904,410 บาท (90.44% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47895 : การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สยามฟีด เทค จำกัด

รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

กู๊ดเดย์เลดี้

ทันยามีสุข 2017 จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท นราวดี บิวตี้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 360,773439,331327,558355,257
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 137,381155,168117,020120,794
กรุงเทพมหานคร 141,887161,035123,657139,022
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

218,760248,038190,275207,753
TSIC : 47895

47895 : การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด

57764939

เครดิตทางการค้า บริษัท นราวดี บิวตี้ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท นราวดี บิวตี้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 360,773439,331327,558355,257
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 137,381155,168117,020120,794
กรุงเทพมหานคร 141,887161,035123,657139,022
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

218,760248,038190,275207,753
TSIC : 47895

47895 : การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด

57764939

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NARAVADEE BEAUTY CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NARAVADEE BEAUTY CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท นราวดี บิวตี้ จำกัด

13 ซอยหัวหมาก 29 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท นราวดี บิวตี้ จำกัด

13 ซอยหัวหมาก 29 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้