แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท คุณโบที่ปรึกษา จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท คุณโบที่ปรึกษา จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KHUN BO CONSULTANT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563083461
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 5 มิ.ย. 2563 (1 ปี 7 เดือน 26 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
โทรศัพท์ 0944799530
โทรสาร 029724997
อีเมล angsunee_t@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท คุณโบที่ปรึกษา จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,026,512 บาท (102.65% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน
วัตถุประสงค์ ที่ปรึกษาบัญชี
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อินเตอร์แอ็คซี่ จำกัด

ซี-ทรี คอร์ป จำกัด

แพซดีโบ้ จำกัด

แคลลาเวย์ 1 จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท คุณโบที่ปรึกษา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 402,590284,752390,706451,139
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 32,82424,04123,70933,147
กรุงเทพมหานคร 158,063101,629195,765171,216
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

241,622161,170249,413256,832
TSIC : 70202

70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

396390816647

เครดิตทางการค้า บริษัท คุณโบที่ปรึกษา จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท คุณโบที่ปรึกษา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 402,590284,752390,706451,139
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 32,82424,04123,70933,147
กรุงเทพมหานคร 158,063101,629195,765171,216
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

241,622161,170249,413256,832
TSIC : 70202

70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

396390816647

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KHUN BO CONSULTANT CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KHUN BO CONSULTANT CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท คุณโบที่ปรึกษา จำกัด

999/158 หมู่บ้าน ไลโอ-พหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-13(ข้างวัดเกาะ) ถนนพหลโยธิน 54/1 คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท คุณโบที่ปรึกษา จำกัด

999/158 หมู่บ้าน ไลโอ-พหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-13(ข้างวัดเกาะ) ถนนพหลโยธิน 54/1 คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้