แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอ็มพี เฮลท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอ็มพี เฮลท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MP HEALTH CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563087297
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 มิ.ย. 2563 (1 ปี 7 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล cnoffice1998@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอ็มพี เฮลท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 697,851 บาท (69.79% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเครื่องสำอาง อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

นีโอ ไทม์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ดับเบิ้ล ทีเจ จำกัด

ขายดีมาก จำกัด

บัวพา คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็มพี เฮลท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 457,217468,685322,061428,399
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 162,524164,745121,821145,233
กรุงเทพมหานคร 176,742175,541127,120163,535
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

268,590267,368180,768244,811
TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

1,7512,1072,2871,269

เครดิตทางการค้า บริษัท เอ็มพี เฮลท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็มพี เฮลท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 457,217468,685322,061428,399
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 162,524164,745121,821145,233
กรุงเทพมหานคร 176,742175,541127,120163,535
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

268,590267,368180,768244,811
TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

1,7512,1072,2871,269

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MP HEALTH CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MP HEALTH CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอ็มพี เฮลท์ จำกัด

222/132-133 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18 ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอ็มพี เฮลท์ จำกัด

222/132-133 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18 ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้