แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ธรรมครัวไทย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ธรรมครัวไทย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAMKRUATHAI CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563100838
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ก.ค. 2563 (1 ปี 10 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
โทรศัพท์ 023480085
อีเมล accvtogether@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ธรรมครัวไทย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 993,241 บาท (99.32% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการ นำเข้าส่งออกอาหารทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

คิวฟูดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

คิทเชน เพลเยอร์ จำกัด

เจ้าจอมวานิช จำกัด

โกลเด้น อินเตอร์เนชั่นแนล มารีนส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ธรรมครัวไทย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 485,036364,481557,853477,364
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 171,638131,796190,093161,704
กรุงเทพมหานคร 186,344128,158219,211179,571
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

283,835201,366327,140270,557
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2,1901,6402,6132,068

เครดิตทางการค้า บริษัท ธรรมครัวไทย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ธรรมครัวไทย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 485,036364,481557,853477,364
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 171,638131,796190,093161,704
กรุงเทพมหานคร 186,344128,158219,211179,571
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

283,835201,366327,140270,557
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2,1901,6402,6132,068

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAMKRUATHAI CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAMKRUATHAI CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ธรรมครัวไทย จำกัด

55/320 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ธรรมครัวไทย จำกัด

55/320 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้