แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GOOD PACE GLOBAL TRADING CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563171425
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 พ.ย. 2563 (1 ปี 7 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0836150500
เว็บไซต์ https://www.lazada.co.th/shop/gpatt
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

rawishwim@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 316,489 บาท (31.65% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46415 : การขายส่งรองเท้า
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้าปลีก - ขายส่ง รองเท้า
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แอพป้า แอนตี้ พอลลูชั่น แอสโซซิเอเต็ด จำกัด

แมซซิ โปรดักท์ จำกัด

ซีเครท คอสโม จำกัด

ผู้ชายขายเกิบ

อันดับธุรกิจ บริษัท กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 391,874270,215585,032546,219
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 146,349101,757199,630185,913
กรุงเทพมหานคร 153,82097,028229,116208,365
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

236,468154,810342,707313,782
TSIC : 46415

46415 : การขายส่งรองเท้า

15883216199

เครดิตทางการค้า บริษัท กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 391,874270,215585,032546,219
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 146,349101,757199,630185,913
กรุงเทพมหานคร 153,82097,028229,116208,365
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

236,468154,810342,707313,782
TSIC : 46415

46415 : การขายส่งรองเท้า

15883216199

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GOOD PACE GLOBAL TRADING CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GOOD PACE GLOBAL TRADING CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

78/13 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-47 (ม.บุศรินทร์) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

78/13 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-47 (ม.บุศรินทร์) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้