แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GOOD PACE GLOBAL TRADING CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563171425
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 พ.ย. 2563 (1 ปี 2 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
โทรศัพท์ 0836150500
เว็บไซต์ https://www.lazada.co.th/shop/gpatt
อีเมล rawishwim@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 316,489 บาท (31.65% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46415 : การขายส่งรองเท้า
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้าปลีก - ขายส่ง รองเท้า
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แอพป้า แอนตี้ พอลลูชั่น แอสโซซิเอเต็ด จำกัด

แมซซิ โปรดักท์ จำกัด

ซีเครท คอสโม จำกัด

ผู้ชายขายเกิบ

อันดับธุรกิจ บริษัท กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 377,297260,132318,419524,968
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 141,10298,074118,179178,771
กรุงเทพมหานคร 148,65293,793123,478201,147
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

227,772148,959177,126301,986
TSIC : 46415

46415 : การขายส่งรองเท้า

14979206189

เครดิตทางการค้า บริษัท กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 377,297260,132318,419524,968
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 141,10298,074118,179178,771
กรุงเทพมหานคร 148,65293,793123,478201,147
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

227,772148,959177,126301,986
TSIC : 46415

46415 : การขายส่งรองเท้า

14979206189

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GOOD PACE GLOBAL TRADING CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GOOD PACE GLOBAL TRADING CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

259 อาคารเดอะ ไลน์ พหล-ประดิพัทธ์ ชั้นที่ 23 ห้องเลขที่ 435 ถนนประดิพัทธ์ พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

259 อาคารเดอะ ไลน์ พหล-ประดิพัทธ์ ชั้นที่ 23 ห้องเลขที่ 435 ถนนประดิพัทธ์ พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้