แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เคเอ็นเอคอมเมอร์เชียล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เคเอ็นเอคอมเมอร์เชียล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KNA COMMERCIAL CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564096681
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 มิ.ย. 2564 (1 ปี 0 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2564
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0869892950
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

adisornk21@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เคเอ็นเอคอมเมอร์เชียล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 242,750 บาท (24.27% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46322 : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
วัตถุประสงค์ ขายสินค้า
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โอเชียนัส จำกัด

เดอะ เอ็มเพรส จำกัด

สีสรรโซน อินเตอร์เทรด จำกัด

สุภาการ ค้าปลีก

อันดับธุรกิจ บริษัท เคเอ็นเอคอมเมอร์เชียล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 150,963111,201165,460148,960
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 53,69637,10252,26446,959
กรุงเทพมหานคร 51,82034,90457,16149,196
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

77,38854,25485,34574,210
TSIC : 46322

46322 : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

13478131103

เครดิตทางการค้า บริษัท เคเอ็นเอคอมเมอร์เชียล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เคเอ็นเอคอมเมอร์เชียล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 150,963111,201165,460148,960
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 53,69637,10252,26446,959
กรุงเทพมหานคร 51,82034,90457,16149,196
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

77,38854,25485,34574,210
TSIC : 46322

46322 : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

13478131103

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KNA COMMERCIAL CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KNA COMMERCIAL CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เคเอ็นเอคอมเมอร์เชียล จำกัด

21/64 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เคเอ็นเอคอมเมอร์เชียล จำกัด

21/64 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้