แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107537001421
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บมจ.389
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 พ.ค. 2537 (28 ปี 1 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 330,000,000
มูลค่าบริษัท 22,890,927,248 บาท (6936.64% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรามาม่าผงซักฟอก เปา
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 128240147220
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 54312617
กรุงเทพมหานคร 95178118185
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

109208136203
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2221

เครดิตทางการค้า บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 128240147220
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 54312617
กรุงเทพมหานคร 95178118185
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

109208136203
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2221

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้