แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล สยามเทรดดิ้ง

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล สยามเทรดดิ้ง

ชื่อนิติบุคคล J & L SIAMTRADING LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0113554009783
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 ต.ค. 2554 (10 ปี 11 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0876976631

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล สยามเทรดดิ้ง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 3,833,148 บาท (191.66% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่และชิ้นส่วนเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและเครื่องจักรกล
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ร่มภักดี กรุ๊ป จำกัด

สตาร์ชิปปิ้งคาร์โก้ไลค์ จำกัด

ส.สมบัติพาณิช

ฮอง กี อาโกร โปรดักส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล สยามเทรดดิ้ง

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47213

47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล สยามเทรดดิ้ง

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล สยามเทรดดิ้ง

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47213

47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม J & L SIAMTRADING LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น J & L SIAMTRADING LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล สยามเทรดดิ้ง

389/138 หมู่บ้านนครทอง แกรนด์วิล หมู่ที่ 6 ซอยมังกร-นาคดี ถนนเทพารักษ์ ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล สยามเทรดดิ้ง

389/138 หมู่บ้านนครทอง แกรนด์วิล หมู่ที่ 6 ซอยมังกร-นาคดี ถนนเทพารักษ์ ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้