แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พลาสท์ แคป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พลาสท์ แคป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PLAST CAP COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115538006823
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.สป.6157
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ส.ค. 2538 (26 ปี 9 เดือน 20 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พลาสท์ แคป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท 26,853,564 บาท (671.34% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 23102 : การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าประเภทแก้วชนิดต่างๆ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไทยซูจองกล๊าซ จำกัด

คงกระพัน เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

มิคาสะ แคป (ประเทศไทย) จำกัด

เจ.เจ.สตีล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พลาสท์ แคป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 44,38645,74039,60880,332
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11,3059,9678,69517,120
สมุทรปราการ 3,2153,4003,0895,725
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

27,55131,25227,57253,469
TSIC : 23102

23102 : การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว

16141018

เครดิตทางการค้า บริษัท พลาสท์ แคป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พลาสท์ แคป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 44,38645,74039,60880,332
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11,3059,9678,69517,120
สมุทรปราการ 3,2153,4003,0895,725
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

27,55131,25227,57253,469
TSIC : 23102

23102 : การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว

16141018

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PLAST CAP COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PLAST CAP COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พลาสท์ แคป จำกัด

216 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท พลาสท์ แคป จำกัด

216 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้