แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท กู๊ดแกนิค จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท กู๊ดแกนิค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GOODGANIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115558007779
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 เม.ย. 2558 (6 ปี 9 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท กู๊ดแกนิค จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 994,129 บาท (99.41% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ การขายส่งเครื่องสำอาง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พรีนเฮ้าส์ สกินแคร์ จำกัด

พนภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด

บิวตี้ แครี่ จำกัด

ควีนเฮิร์บ พีที. เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท กู๊ดแกนิค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 162,953226,570458,436242,250
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 71,73885,538165,50182,461
สมุทรปราการ 11,21514,54322,58915,266
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

100,161131,075317,143147,647
TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

457638522515

เครดิตทางการค้า บริษัท กู๊ดแกนิค จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท กู๊ดแกนิค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 162,953226,570458,436242,250
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 71,73885,538165,50182,461
สมุทรปราการ 11,21514,54322,58915,266
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

100,161131,075317,143147,647
TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

457638522515

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GOODGANIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GOODGANIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท กู๊ดแกนิค จำกัด

363/1 หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท กู๊ดแกนิค จำกัด

363/1 หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้