แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอ็น.ซี. สยามเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอ็น.ซี. สยามเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล N.C. SIAMENERGY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115560016551
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 17 ก.ค. 2560 (4 ปี 10 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 021788638

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอ็น.ซี. สยามเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 6,000,000
มูลค่าบริษัท 13,744,690 บาท (229.08% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20292 : การผลิตกาวและเจลาติน
วัตถุประสงค์ จำหน่ายซิลิโคนและซิลิโคนออยล์จากวัสดุที่ใช้แล้ว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สมานทอง

ไทยซีลีคอน แอ็ดฮีซีฟเคมีคอล จำกัด

ซันนิค เคมีคอล จำกัด

แฮทเทอร์แอนด์โก จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็น.ซี. สยามเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 115,88953,87943,653106,079
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 23,71311,2369,33021,190
สมุทรปราการ 8,1443,9553,3617,389
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

71,63536,24530,11369,267
TSIC : 20292

20292 : การผลิตกาวและเจลาติน

60333353

เครดิตทางการค้า บริษัท เอ็น.ซี. สยามเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็น.ซี. สยามเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 115,88953,87943,653106,079
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 23,71311,2369,33021,190
สมุทรปราการ 8,1443,9553,3617,389
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

71,63536,24530,11369,267
TSIC : 20292

20292 : การผลิตกาวและเจลาติน

60333353

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม N.C. SIAMENERGY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น N.C. SIAMENERGY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอ็น.ซี. สยามเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

88/42 หมู่ที่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท เอ็น.ซี. สยามเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

88/42 หมู่ที่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้