แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนนท์ อินเตอร์ ซัพพลาย

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนนท์ อินเตอร์ ซัพพลาย

ชื่อนิติบุคคล JEERANON INTER SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0123548000524
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0127334800523
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ม.ค. 2548 (17 ปี 5 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนนท์ อินเตอร์ ซัพพลาย

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 32,406,513 บาท (648.13% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46499 : การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ จำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โยโด อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

เอเพ็ค บิซิเนส จำกัด

พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด

จัมพ์ ดิสทริบิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนนท์ อินเตอร์ ซัพพลาย

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 27,99921,35716,26957,540
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,7656,1075,06215,866
นนทบุรี 1,0109107032,082
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

17,53515,46012,13538,961
TSIC : 46499

46499 : การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

724535109

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนนท์ อินเตอร์ ซัพพลาย

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนนท์ อินเตอร์ ซัพพลาย

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 27,99921,35716,26957,540
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,7656,1075,06215,866
นนทบุรี 1,0109107032,082
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

17,53515,46012,13538,961
TSIC : 46499

46499 : การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

724535109

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม JEERANON INTER SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น JEERANON INTER SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนนท์ อินเตอร์ ซัพพลาย

117/127 หมู่ที่ 9 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนนท์ อินเตอร์ ซัพพลาย

117/127 หมู่ที่ 9 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้