แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กเซ็นชูส์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กเซ็นชูส์

ชื่อนิติบุคคล BIG ZEN SHOES LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0123555000682
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 ม.ค. 2555 (10 ปี 5 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กเซ็นชูส์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000
มูลค่าบริษัท 1,083,952 บาท (1083.95% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเครื่องหนัง รองเท้า
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เดอะ กู้ด ไลฟ์ โกลบอล จำกัด

เทพศิริ หัตถกรรม จำกัด

ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

พี.เค.วิน จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กเซ็นชูส์

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 359,042197,670364,781471,845
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 136,84673,684127,911159,825
นนทบุรี 19,98011,14420,18324,213
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

217,773115,735211,481268,090
TSIC : 47713

47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า

16558157202

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กเซ็นชูส์

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กเซ็นชูส์

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 359,042197,670364,781471,845
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 136,84673,684127,911159,825
นนทบุรี 19,98011,14420,18324,213
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

217,773115,735211,481268,090
TSIC : 47713

47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า

16558157202

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BIG ZEN SHOES LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BIG ZEN SHOES LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กเซ็นชูส์

89/76 หมู่ที่ 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กเซ็นชูส์

89/76 หมู่ที่ 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้