แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เฮงหลี คอมมิวนิตี้ บิสซิเนส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เฮงหลี คอมมิวนิตี้ บิสซิเนส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HENGLEE COMMUNITY BUSINESS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125546009542
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 11754600956
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 23 ก.ย. 2546 (18 ปี 4 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0863130076
อีเมล iamsin4@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เฮงหลี คอมมิวนิตี้ บิสซิเนส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 9,550,443 บาท (955.04% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มิชชั่น เฮ็ลธ์ ฟู้ด จำกัด

ปริชญา ดีไลท์

นอร์ทเทิร์นฟาร์ม (1996) จำกัด

เอ็นแอนด์เคกิจรุ่งเรือง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เฮงหลี คอมมิวนิตี้ บิสซิเนส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 54,93955,71846,46896,848
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 25,55318,08116,34929,893
ปทุมธานี 2,2112,4802,0513,758
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

34,18537,30631,80263,725
TSIC : 47219

47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

264163147228

เครดิตทางการค้า บริษัท เฮงหลี คอมมิวนิตี้ บิสซิเนส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เฮงหลี คอมมิวนิตี้ บิสซิเนส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 54,93955,71846,46896,848
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 25,55318,08116,34929,893
ปทุมธานี 2,2112,4802,0513,758
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

34,18537,30631,80263,725
TSIC : 47219

47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

264163147228

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม HENGLEE COMMUNITY BUSINESS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น HENGLEE COMMUNITY BUSINESS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เฮงหลี คอมมิวนิตี้ บิสซิเนส จำกัด

19/9 หมู่ที่ 8 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท เฮงหลี คอมมิวนิตี้ บิสซิเนส จำกัด

19/9 หมู่ที่ 8 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้