แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พรีมา แคร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พรีมา แคร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PREMA CARE MARKETING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125560012016
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 5 พ.ค. 2560 (5 ปี 0 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พรีมา แคร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท 4,077,962 บาท (135.93% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ ขายส่ง ผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ลอรีส จำกัด

เจ.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

วรินดา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ด็อกเตอร์จิล แลบบอราทอรี่ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พรีมา แคร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 28,158526,923286,17790,988
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,848184,314103,57827,640
นนทบุรี 1,01630,31915,7593,613
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

17,631303,340165,73960,043
TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

672,416892174

เครดิตทางการค้า บริษัท พรีมา แคร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พรีมา แคร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 28,158526,923286,17790,988
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,848184,314103,57827,640
นนทบุรี 1,01630,31915,7593,613
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

17,631303,340165,73960,043
TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

672,416892174

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PREMA CARE MARKETING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PREMA CARE MARKETING COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พรีมา แคร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

111/888 หมู่ที่ 5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท พรีมา แคร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

111/888 หมู่ที่ 5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้