แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท กินดี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท กินดี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KINDEE FOODSERVICE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125563005461
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 ก.พ. 2563 (2 ปี 4 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0917905156
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

acc66training@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท กินดี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 200,000
มูลค่าบริษัท -2,917,292 บาท (-1458.65% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายอาหารเด็ก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไทยไดโกกุ ราเมน จำกัด

พาสต้า อี.เอส.เอ็ม. จำกัด

ฝูเจี้ยน เมืองทอง

ยิ่มฮวดอุตสาหกรรม

อันดับธุรกิจ บริษัท กินดี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 267,045218,933211,404508,972
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 44,75932,53131,53267,687
นนทบุรี 14,28512,46211,76726,704
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

163,555127,398123,299289,023
TSIC : 10743

10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

128713

เครดิตทางการค้า บริษัท กินดี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท กินดี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 267,045218,933211,404508,972
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 44,75932,53131,53267,687
นนทบุรี 14,28512,46211,76726,704
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

163,555127,398123,299289,023
TSIC : 10743

10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

128713

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KINDEE FOODSERVICE CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KINDEE FOODSERVICE CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท กินดี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด

95/167 หมู่บ้าน ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า หมู่ที่ 5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท กินดี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด

95/167 หมู่บ้าน ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า หมู่ที่ 5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้