แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ควีนเฮิร์บ พีที. เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ควีนเฮิร์บ พีที. เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล QUEEN HERB PT. PERFECT GROUP LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125563022276
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 ส.ค. 2563 (1 ปี 9 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0842893656
อีเมล Phichakornpaw@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ควีนเฮิร์บ พีที. เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,574,233 บาท (157.42% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ การขายส่งเครื่องสำอาง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แซด เจนเนอเรชั่น

วอต ดู ยู วอนท์ จำกัด

กู๊ดแกนิค จำกัด

บิวตี้ แครี่ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ควีนเฮิร์บ พีที. เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 169,623260,078569,743343,666
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 74,45198,015194,393116,890
นนทบุรี 8,50814,88831,86916,856
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

104,255149,501334,252201,625
TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

4767752,554838

เครดิตทางการค้า บริษัท ควีนเฮิร์บ พีที. เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ควีนเฮิร์บ พีที. เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 169,623260,078569,743343,666
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 74,45198,015194,393116,890
นนทบุรี 8,50814,88831,86916,856
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

104,255149,501334,252201,625
TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

4767752,554838

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม QUEEN HERB PT. PERFECT GROUP LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น QUEEN HERB PT. PERFECT GROUP LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ควีนเฮิร์บ พีที. เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป จำกัด

33/2 หมู่ที่ 5 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท ควีนเฮิร์บ พีที. เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป จำกัด

33/2 หมู่ที่ 5 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้