แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ลัคกี้ทเวนตี้ ทรี (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ลัคกี้ทเวนตี้ ทรี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LUCKY TWENTY THREE (THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125563024317
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 2 ก.ย. 2563 (2 ปี 9 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ลัคกี้ทเวนตี้ ทรี (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,063,957 บาท (106.4% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการ ผลิต จัดจำหน่าย ซื้อมา-ขายไป น้ำหอม สกินแคร์ และเครื่องสำอาง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร. สาโรช จำกัด

บีไชน์บายพิชชี่ จำกัด

เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ลัคกี้ทเวนตี้ ทรี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

เครดิตทางการค้า บริษัท ลัคกี้ทเวนตี้ ทรี (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ลัคกี้ทเวนตี้ ทรี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LUCKY TWENTY THREE (THAILAND) CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LUCKY TWENTY THREE (THAILAND) CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ลัคกี้ทเวนตี้ ทรี (ประเทศไทย) จำกัด

189/56 หมู่บ้าน ธนาฮาบิแทต ปิ่นเกล้า-สิรินธร หมู่ที่ 1 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท ลัคกี้ทเวนตี้ ทรี (ประเทศไทย) จำกัด

189/56 หมู่บ้าน ธนาฮาบิแทต ปิ่นเกล้า-สิรินธร หมู่ที่ 1 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้