แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซ์ คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ ดีเวลลอปเม้นท์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซ์ คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ ดีเวลลอปเม้นท์

ชื่อนิติบุคคล ICE COMPUTER & SOFTWARE DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0133552004873
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ต.ค. 2552 (12 ปี 7 เดือน 8 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซ์ คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ ดีเวลลอปเม้นท์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท 4,183,781 บาท (836.76% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47411 : ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เทราไบท์ เทคโนโลยี จำกัด

พีพี ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด

ลัคกี้นิวคอมพิวเตอร์ จำกัด

เมืองช้าง โซลูชั่น จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซ์ คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ ดีเวลลอปเม้นท์

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 324,662139,369160,522276,395
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 126,44848,83859,83893,890
ปทุมธานี 15,6306,8827,91511,733
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

197,96984,64996,512166,198
TSIC : 47411

47411 : ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

2,0278579851,318

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซ์ คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ ดีเวลลอปเม้นท์

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซ์ คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ ดีเวลลอปเม้นท์

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 324,662139,369160,522276,395
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 126,44848,83859,83893,890
ปทุมธานี 15,6306,8827,91511,733
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

197,96984,64996,512166,198
TSIC : 47411

47411 : ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

2,0278579851,318

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ICE COMPUTER & SOFTWARE DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ICE COMPUTER & SOFTWARE DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซ์ คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ ดีเวลลอปเม้นท์

55/202 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซ์ คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ ดีเวลลอปเม้นท์

55/202 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้