แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ณัฐธิชา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ณัฐธิชา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NATTICHA IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135562014687
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 มิ.ย. 2562 (3 ปี 9 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0816077913
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

kiedkaew.kanbunchee@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ณัฐธิชา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,958,267 บาท (195.83% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46313 : การขายส่งผักและผลไม้

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายอาหารแช่แข็ง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เชษฐ์ หลังสวน

เอชที ควอลิตี้ ฟรุ๊ต จำกัด

ไทย ฟง รับเบอร์ จำกัด

ชนะ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 2020

อันดับธุรกิจ บริษัท ณัฐธิชา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

เครดิตทางการค้า บริษัท ณัฐธิชา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ณัฐธิชา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NATTICHA IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NATTICHA IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ณัฐธิชา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

89/5 หมู่ที่ 12 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท ณัฐธิชา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

89/5 หมู่ที่ 12 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้