แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เดอะ แบมบู อาร์ต จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เดอะ แบมบู อาร์ต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THE BAMBOO ART CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135562024755
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ต.ค. 2562 (2 ปี 7 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล thebambooart95@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เดอะ แบมบู อาร์ต จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท 961,382 บาท (32.05% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46439 : การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ซื้อขาย งานหัตถกรรม ของใช้ในครัวเรือนทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เกล็ดนาค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รอยัล เบญจรงค์ จำกัด

นัมเบอร์วัน อินเตอร์เทรด จำกัด

อาหละ ฮิลไทรบ์ ซิลเวอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เดอะ แบมบู อาร์ต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 167,268134,563155,141453,458
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 73,51846,90657,693153,669
ปทุมธานี 7,8876,6377,64919,500
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

102,85282,06993,685258,549
TSIC : 46439

46439 : การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

785664297

เครดิตทางการค้า บริษัท เดอะ แบมบู อาร์ต จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เดอะ แบมบู อาร์ต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 167,268134,563155,141453,458
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 73,51846,90657,693153,669
ปทุมธานี 7,8876,6377,64919,500
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

102,85282,06993,685258,549
TSIC : 46439

46439 : การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

785664297

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THE BAMBOO ART CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THE BAMBOO ART CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เดอะ แบมบู อาร์ต จำกัด

23/483 หมู่บ้าน ตะวันนาวิลล์ หมู่ที่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท เดอะ แบมบู อาร์ต จำกัด

23/483 หมู่บ้าน ตะวันนาวิลล์ หมู่ที่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้