แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภาพซุปเปอร์สโตร์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภาพซุปเปอร์สโตร์

ชื่อนิติบุคคล เอกภาพซุปเปอร์สโตร์
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0193540002315
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) สบ.2494
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 3 พ.ย. 2540 (24 ปี 11 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภาพซุปเปอร์สโตร์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,500,000
มูลค่าบริษัท 3,477,039 บาท (231.8% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มัลติพลาย บาย เอท จำกัด

ไทรงาม ช้อป จำกัด

ทีแอนด์ที อินสไปเรชั่น จำกัด

เทพทวีพาณิชย์ 168

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภาพซุปเปอร์สโตร์

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
สระบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47190

47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภาพซุปเปอร์สโตร์

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภาพซุปเปอร์สโตร์

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
สระบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47190

47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม เอกภาพซุปเปอร์สโตร์

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น เอกภาพซุปเปอร์สโตร์

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภาพซุปเปอร์สโตร์

127 หมู่ที่ 8 ถนนสุวรรณศร ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภาพซุปเปอร์สโตร์

127 หมู่ที่ 8 ถนนสุวรรณศร ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้