แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แพซดีโบ้ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แพซดีโบ้ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PAZDEBO COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205551011036
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 พ.ค. 2551 (14 ปี 0 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
อีเมล account@snagroups.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แพซดีโบ้ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,452,225 บาท (145.22% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน
วัตถุประสงค์ การให้คำปรึกษาแนะแนวและช่วยเหลือด้านการปฎิบัติการ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอฟดับเบิ้ลยู เร้นทอล จำกัด

แคลลาเวย์ 1 จำกัด

บ้าน กอล์ฟ จำกัด

วอสมินบี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แพซดีโบ้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 101,98068,211138,55157,131
ภาคตะวันออก 9,4106,44711,8803,243
ชลบุรี 8,5925,95114,8745,314
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

13,1479,20020,3468,075
TSIC : 70202

70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

15811636978

เครดิตทางการค้า บริษัท แพซดีโบ้ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แพซดีโบ้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 101,98068,211138,55157,131
ภาคตะวันออก 9,4106,44711,8803,243
ชลบุรี 8,5925,95114,8745,314
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

13,1479,20020,3468,075
TSIC : 70202

70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

15811636978

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PAZDEBO COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PAZDEBO COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แพซดีโบ้ จำกัด

450/29 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท แพซดีโบ้ จำกัด

450/29 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้