แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอฟดับเบิ้ลยู เร้นทอล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอฟดับเบิ้ลยู เร้นทอล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FW RENTALS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205559021324
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 ก.ค. 2559 (5 ปี 11 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

joy_chok@live.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอฟดับเบิ้ลยู เร้นทอล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 1,739,346 บาท (86.97% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน
วัตถุประสงค์ การให้คำปรึกษา แนะแนวและช่วยเหลือด้านการปฎิบัติการ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แพซดีโบ้ จำกัด

แคลลาเวย์ 1 จำกัด

บ้าน กอล์ฟ จำกัด

รอแยล สมุย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอฟดับเบิ้ลยู เร้นทอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 101,97974,549133,16884,294
ภาคตะวันออก 9,4077,03111,4145,710
ชลบุรี 8,5837,22014,0979,244
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

13,14610,67819,41812,987
TSIC : 70202

70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

157202352174

เครดิตทางการค้า บริษัท เอฟดับเบิ้ลยู เร้นทอล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอฟดับเบิ้ลยู เร้นทอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 101,97974,549133,16884,294
ภาคตะวันออก 9,4077,03111,4145,710
ชลบุรี 8,5837,22014,0979,244
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

13,14610,67819,41812,987
TSIC : 70202

70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

157202352174

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FW RENTALS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FW RENTALS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอฟดับเบิ้ลยู เร้นทอล จำกัด

308/69 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท เอฟดับเบิ้ลยู เร้นทอล จำกัด

308/69 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้