แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทันยามีสุข 2017 จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทันยามีสุข 2017 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TANYA MEESOOK 2017 COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205560040426
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 ธ.ค. 2560 (4 ปี 5 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล tawansaisud@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทันยามีสุข 2017 จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 2,278,384 บาท (113.92% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47895 : การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการร้านขายปลีก ส่งสินค้าทางเวชภัณฑ์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เจ แอนด์ คิว อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

นราวดี บิวตี้ จำกัด

เอ็มแอนด์แอล เมดดิคอล ซัพพลาย จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ทันยามีสุข 2017 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 364,473258,415283,670360,644
ภาคตะวันออก 138,50797,417102,907122,685
ชลบุรี 19,00013,80616,46022,928
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

33,97524,80628,24637,515
TSIC : 47895

47895 : การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด

59394240

เครดิตทางการค้า บริษัท ทันยามีสุข 2017 จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทันยามีสุข 2017 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 364,473258,415283,670360,644
ภาคตะวันออก 138,50797,417102,907122,685
ชลบุรี 19,00013,80616,46022,928
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

33,97524,80628,24637,515
TSIC : 47895

47895 : การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด

59394240

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TANYA MEESOOK 2017 COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TANYA MEESOOK 2017 COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทันยามีสุข 2017 จำกัด

85/30 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท ทันยามีสุข 2017 จำกัด

85/30 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้