แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไลน์ไพพ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไลน์ไพพ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LINEPIPE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0215548001866
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0217354801869
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ก.ค. 2548 (16 ปี 10 เดือน 8 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 038-026909

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไลน์ไพพ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 30,000,000
มูลค่าบริษัท 85,790,123 บาท (285.97% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47524 : ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
วัตถุประสงค์ นำเข้า จำหน่ายโลหะ เหล็ก ท่อและวาล์ว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

จัมปาก้า จำกัด

แซทเทล (ประเทศไทย) จำกัด

เอส.ซี.พี.ไพพ์ แอนด์ สตีล อินดัสตรี้ จำกัด

ชลบุรีกรีนโปรดักส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไลน์ไพพ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 12,27613,93010,78215,007
ภาคตะวันออก 5,0073,6513,2132,929
ระยอง 493510355536
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

1,6751,6491,2251,912
TSIC : 47524

47524 : ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

1551059398

เครดิตทางการค้า บริษัท ไลน์ไพพ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไลน์ไพพ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 12,27613,93010,78215,007
ภาคตะวันออก 5,0073,6513,2132,929
ระยอง 493510355536
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

1,6751,6491,2251,912
TSIC : 47524

47524 : ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

1551059398

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LINEPIPE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LINEPIPE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไลน์ไพพ์ จำกัด

6/5 หมู่ที่ 5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ที่อยู่ บริษัท ไลน์ไพพ์ จำกัด

6/5 หมู่ที่ 5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้