แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เคฟู้ดส์8789 จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เคฟู้ดส์8789 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล K FOODS 8789 CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0215563003076
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 มี.ค. 2563 (2 ปี 2 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0645929995
อีเมล kfoods.7879@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เคฟู้ดส์8789 จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,514,183 บาท (151.42% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
วัตถุประสงค์ ตัวแทนจำหน่ายอาหารแช่แข็ง อาหารปรุงสุก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แอ็กเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

วัฒนามงคล ควอลิตี้โปรดักส์ จำกัด

เจเค เดเวลอป ฟู้ด จำกัด

โทโร่ฟรายส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เคฟู้ดส์8789 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 247,705122,372141,020251,623
ภาคตะวันออก 102,36042,12152,15085,573
ระยอง 5,2152,9363,1995,077
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

23,90912,31314,05724,949
TSIC : 46102

46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

313132155217

เครดิตทางการค้า บริษัท เคฟู้ดส์8789 จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เคฟู้ดส์8789 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 247,705122,372141,020251,623
ภาคตะวันออก 102,36042,12152,15085,573
ระยอง 5,2152,9363,1995,077
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

23,90912,31314,05724,949
TSIC : 46102

46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

313132155217

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม K FOODS 8789 CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น K FOODS 8789 CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เคฟู้ดส์8789 จำกัด

999/152 หมู่ที่ 3 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ที่อยู่ บริษัท เคฟู้ดส์8789 จำกัด

999/152 หมู่ที่ 3 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้