แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ขนมจัน ฟูดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ขนมจัน ฟูดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KHANOMCHAN FOODS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0225562001894
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 พ.ย. 2562 (2 ปี 6 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล benphoto2529@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ขนมจัน ฟูดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,188,327 บาท (118.83% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ ผลิตขนมปังเค้ก ขนมปังกรอบและขนมไทย
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เทสตี้ เทรชเชอร์ จำกัด

ทวีทรัพย์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ปุยฝ้ายสวรรค์

ฮิดเด้นฟอเรสต์ฟาร์ม จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ขนมจัน ฟูดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 381,102218,896220,376446,438
ภาคตะวันออก 57,24132,52732,60361,011
จันทบุรี 1,3617908631,796
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

35,42021,03321,25747,868
TSIC : 10712

10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

66313063

เครดิตทางการค้า บริษัท ขนมจัน ฟูดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ขนมจัน ฟูดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 381,102218,896220,376446,438
ภาคตะวันออก 57,24132,52732,60361,011
จันทบุรี 1,3617908631,796
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

35,42021,03321,25747,868
TSIC : 10712

10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

66313063

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KHANOMCHAN FOODS CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KHANOMCHAN FOODS CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ขนมจัน ฟูดส์ จำกัด

72 หมู่ที่ 1 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ที่อยู่ บริษัท ขนมจัน ฟูดส์ จำกัด

72 หมู่ที่ 1 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้