แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เจริญสุขเฟรช จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เจริญสุขเฟรช จำกัด

ชื่อนิติบุคคล JAROENSUKFRESH CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0265563000069
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ม.ค. 2563 (2 ปี 4 เดือน 6 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
โทรศัพท์ 0863889029
อีเมล jsconsultant4488@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เจริญสุขเฟรช จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,288,783 บาท (128.88% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก อาหารแช่แข็ง อาหารสด เครื่องดื่ม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทรอปิคอล ฟรุ๊ต ฟิวชั่น จำกัด

เบสท์ ไลฟ์ 45656 จำกัด

ผัดไท ไทยว๊อก เอ็กซ์เพรส จำกัด

ซุปเปอร์บา จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เจริญสุขเฟรช จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 347,236185,882394,145436,239
ภาคกลาง 133,31968,772137,364147,720
นครนายก 612364675702
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

21,97013,46525,14226,383
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1,6458381,8161,868

เครดิตทางการค้า บริษัท เจริญสุขเฟรช จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เจริญสุขเฟรช จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 347,236185,882394,145436,239
ภาคกลาง 133,31968,772137,364147,720
นครนายก 612364675702
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

21,97013,46525,14226,383
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1,6458381,8161,868

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม JAROENSUKFRESH CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น JAROENSUKFRESH CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เจริญสุขเฟรช จำกัด

98 หมู่ที่ 2 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก

ที่อยู่ บริษัท เจริญสุขเฟรช จำกัด

98 หมู่ที่ 2 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้