แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทอง นครราชสีมา จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทอง นครราชสีมา จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GOLD NAKHONRATCHSIMA CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0305554001944
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ส.ค. 2554 (10 ปี 9 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0894229652
อีเมล bigtreeoffice.2018@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทอง นครราชสีมา จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 6,552,889 บาท (655.29% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มัลติพลาย บาย เอท จำกัด

คัฟฟ่าคอฟฟี่เม็คเกอร์ จำกัด

ทู คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เจริญไทยแม่สอด

อันดับธุรกิจ บริษัท ทอง นครราชสีมา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 26,74784,27658,144138,070
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,14627,98720,81044,569
นครราชสีมา 4281,2348071,930
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

2,0046,2844,0089,139
TSIC : 47190

47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

207487348630

เครดิตทางการค้า บริษัท ทอง นครราชสีมา จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทอง นครราชสีมา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 26,74784,27658,144138,070
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,14627,98720,81044,569
นครราชสีมา 4281,2348071,930
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

2,0046,2844,0089,139
TSIC : 47190

47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

207487348630

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GOLD NAKHONRATCHSIMA CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GOLD NAKHONRATCHSIMA CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทอง นครราชสีมา จำกัด

408 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ที่อยู่ บริษัท ทอง นครราชสีมา จำกัด

408 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้