แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราวดี เฟอร์ แอนด์ เฮ้าส์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราวดี เฟอร์ แอนด์ เฮ้าส์

ชื่อนิติบุคคล THARAWADEE FUR AND HOUSE LTD.,PART.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0373554000342
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 11 พ.ย. 2554 (10 ปี 6 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 045511490

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราวดี เฟอร์ แอนด์ เฮ้าส์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 8,424,224 บาท (421.21% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47591 : ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ร่มโพธิ์ทอง บัดดี้ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

พี.พี.เฟอร์นิเจอร์ 2003 จำกัด

เต็งหนึ่งโฮมดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด

เวลลีฟวิ่ง 88 โซลูชั่น จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราวดี เฟอร์ แอนด์ เฮ้าส์

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 171,18891,32198,250176,489
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75,04930,55035,80158,580
อำนาจเจริญ 18999112142
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

14,4186,9917,89612,538
TSIC : 47591

47591 : ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

477179205415

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราวดี เฟอร์ แอนด์ เฮ้าส์

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราวดี เฟอร์ แอนด์ เฮ้าส์

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 171,18891,32198,250176,489
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75,04930,55035,80158,580
อำนาจเจริญ 18999112142
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

14,4186,9917,89612,538
TSIC : 47591

47591 : ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

477179205415

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THARAWADEE FUR AND HOUSE LTD.,PART.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THARAWADEE FUR AND HOUSE LTD.,PART.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราวดี เฟอร์ แอนด์ เฮ้าส์

194 หมู่ที่ 12 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราวดี เฟอร์ แอนด์ เฮ้าส์

194 หมู่ที่ 12 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้