แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ชายขายเกิบ

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ชายขายเกิบ

ชื่อนิติบุคคล PHUCHAI KHAIKERB LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0403561001552
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 มี.ค. 2561 (4 ปี 1 เดือน 29 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0874272644
อีเมล ctas2563@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ชายขายเกิบ

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000
มูลค่าบริษัท 560,651 บาท (560.65% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46415 : การขายส่งรองเท้า
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการขายรองเท้า
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แอพป้า แอนตี้ พอลลูชั่น แอสโซซิเอเต็ด จำกัด

ซีเครท คอสโม จำกัด

รวยพร ฟุตแวร์ จำกัด

กู๊ด เพซ โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ชายขายเกิบ

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 386,290275,276276,395518,793
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 144,768103,512100,462176,116
ขอนแก่น 4,6783,9063,7176,513
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

33,56028,70527,19046,199
TSIC : 46415

46415 : การขายส่งรองเท้า

1578891185

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ชายขายเกิบ

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ชายขายเกิบ

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 386,290275,276276,395518,793
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 144,768103,512100,462176,116
ขอนแก่น 4,6783,9063,7176,513
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

33,56028,70527,19046,199
TSIC : 46415

46415 : การขายส่งรองเท้า

1578891185

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PHUCHAI KHAIKERB LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PHUCHAI KHAIKERB LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ชายขายเกิบ

55/27 ห้องเลขที่ 27 หมู่บ้าน โนนทัน หมู่ที่ 3 ซอยโพธิสาน8 ถนนโพธิสาน ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ชายขายเกิบ

55/27 ห้องเลขที่ 27 หมู่บ้าน โนนทัน หมู่ที่ 3 ซอยโพธิสาน8 ถนนโพธิสาน ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้