แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเฟิร์น บาย ประภา

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเฟิร์น บาย ประภา

ชื่อนิติบุคคล BAIFERN BY PRAPHA LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0403563002769
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 มิ.ย. 2563 (2 ปี 5 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0900369220
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

pinprapha.shop@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเฟิร์น บาย ประภา

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท 891,277 บาท (178.26% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยสื่ออิเล็คทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ดาบ๊อกซ์ พีซี จำกัด

เบทเทอร์โกรว์ จำกัด

เคสแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด

เฮลท์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเฟิร์น บาย ประภา

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47912

47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเฟิร์น บาย ประภา

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเฟิร์น บาย ประภา

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47912

47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BAIFERN BY PRAPHA LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BAIFERN BY PRAPHA LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเฟิร์น บาย ประภา

168/1 หมู่ที่ 9 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเฟิร์น บาย ประภา

168/1 หมู่ที่ 9 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้