แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ขายดีมาก จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ขายดีมาก จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KHAIDEEMAK CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405563000521
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 ม.ค. 2563 (2 ปี 4 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
โทรศัพท์ 0818718223
อีเมล khaideemak2020@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ขายดีมาก จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 994,453 บาท (99.45% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ ขายส่งเครื่องสำอางค์ สิงปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย ครีมบำรุงผิว โลชั่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ยูอาร์พี กรุ๊ป จำกัด

ดับเบิ้ล ทีเจ จำกัด

เอ็มพี เฮลท์ จำกัด

กานต์มณี กรุ๊ป

อันดับธุรกิจ บริษัท ขายดีมาก จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 475,420357,765221,800474,836
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 168,881129,76183,901160,842
ขอนแก่น 5,7685,2743,1655,910
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

40,62437,80422,87842,243
TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

1,8321,3125521,565

เครดิตทางการค้า บริษัท ขายดีมาก จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ขายดีมาก จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 475,420357,765221,800474,836
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 168,881129,76183,901160,842
ขอนแก่น 5,7685,2743,1655,910
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

40,62437,80422,87842,243
TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

1,8321,3125521,565

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KHAIDEEMAK CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KHAIDEEMAK CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ขายดีมาก จำกัด

888/80 หมู่ที่ 22 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ที่อยู่ บริษัท ขายดีมาก จำกัด

888/80 หมู่ที่ 22 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้