แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอ็มจี แอคเซส 2020 จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอ็มจี แอคเซส 2020 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MG ACCESS 2020 CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405563001209
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 มี.ค. 2563 (2 ปี 3 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0872213613
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

paradise_no.13@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอ็มจี แอคเซส 2020 จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,741,673 บาท (174.17% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
วัตถุประสงค์ การขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็มจี แอคเซส 2020 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 321,105168,791192,259430,553
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 50,85326,33629,26759,323
ขอนแก่น 3,8262,2462,5975,179
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

27,76916,94119,77037,383
TSIC : 47912

47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

56171761

เครดิตทางการค้า บริษัท เอ็มจี แอคเซส 2020 จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็มจี แอคเซส 2020 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 321,105168,791192,259430,553
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 50,85326,33629,26759,323
ขอนแก่น 3,8262,2462,5975,179
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

27,76916,94119,77037,383
TSIC : 47912

47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

56171761

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MG ACCESS 2020 CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MG ACCESS 2020 CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอ็มจี แอคเซส 2020 จำกัด

999/27 หมู่ที่ 12 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ที่อยู่ บริษัท เอ็มจี แอคเซส 2020 จำกัด

999/27 หมู่ที่ 12 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้