แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งสมบูรณ์สุข8

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งสมบูรณ์สุข8

ชื่อนิติบุคคล TUNGSOMBOONSUK8 LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0443561001323
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ส.ค. 2561 (3 ปี 9 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0653264169

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งสมบูรณ์สุข8

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท 4,113,977 บาท (137.13% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47732 : ร้านขายปลีกเครื่องประดับ
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกเครื่องประดับเพชรพลอย
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บิลเลี่ยน คิดส์ จำกัด

เยาวราช ไฮเทค จำกัด

พีรกฤต โกลด์ จำกัด

ร้านทองพูนพล

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งสมบูรณ์สุข8

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 214,478153,220175,787278,082
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 91,04354,57166,12594,447
มหาสารคาม 590511614798
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

18,30214,63217,35322,667
TSIC : 47732

47732 : ร้านขายปลีกเครื่องประดับ

4,6332,0792,5875,545

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งสมบูรณ์สุข8

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งสมบูรณ์สุข8

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 214,478153,220175,787278,082
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 91,04354,57166,12594,447
มหาสารคาม 590511614798
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

18,30214,63217,35322,667
TSIC : 47732

47732 : ร้านขายปลีกเครื่องประดับ

4,6332,0792,5875,545

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TUNGSOMBOONSUK8 LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TUNGSOMBOONSUK8 LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งสมบูรณ์สุข8

321 หมู่ที่ 10 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งสมบูรณ์สุข8

321 หมู่ที่ 10 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้