แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคกข่าสแตนเลสสตีล

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคกข่าสแตนเลสสตีล

ชื่อนิติบุคคล KHOK KHA STAINLESS STEEL LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0453560003039
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ธ.ค. 2560 (4 ปี 5 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคกข่าสแตนเลสสตีล

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 6,668,380 บาท (133.37% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องครัว ภาชนะที่ทำจากโลหะ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทรัพย์สเตนเลส

เบ็ทเทอร์ อาทส์ กรุ๊ป จำกัด

โมเดิร์น เมททัล จำกัด

ภัทรชัย โปรดักส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคกข่าสแตนเลสสตีล

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 199,65688,989102,971214,720
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36,04816,28618,10536,222
ร้อยเอ็ด 762355445731
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

16,9916,7878,42516,101
TSIC : 25992

25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

87314295

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคกข่าสแตนเลสสตีล

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคกข่าสแตนเลสสตีล

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 199,65688,989102,971214,720
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36,04816,28618,10536,222
ร้อยเอ็ด 762355445731
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

16,9916,7878,42516,101
TSIC : 25992

25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

87314295

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KHOK KHA STAINLESS STEEL LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KHOK KHA STAINLESS STEEL LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคกข่าสแตนเลสสตีล

15 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคกข่าสแตนเลสสตีล

15 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้