แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อินเตอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อินเตอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล INTER IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505559007922
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 มิ.ย. 2559 (6 ปี 5 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อินเตอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -3,065,677 บาท (-306.57% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46109 : การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ท๊อปอัพ ซัพพลายส์

พร็อพเพอร์ตี้ ครีเอชั่น จำกัด

เจเอสอาร์ พรีเมี่ยม จำกัด

อีเอฟ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อินเตอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46109

46109 : การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

เครดิตทางการค้า บริษัท อินเตอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อินเตอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46109

46109 : การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม INTER IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น INTER IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อินเตอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

9/14 หมู่ที่ 8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ บริษัท อินเตอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

9/14 หมู่ที่ 8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้