แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ภิม คอลเลคชั่น จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ภิม คอลเลคชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PIM COLLECTION COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505560009178
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ก.ค. 2560 (4 ปี 6 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ภิม คอลเลคชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,022,945 บาท (102.29% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32909 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เดชาเฟรม จำกัด

แอลอีดี ซีไซท์ จำกัด

ธนบดี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ภิม คอลเลคชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 331,210266,433465,421422,419
ภาคเหนือ 50,66938,41664,35957,372
เชียงใหม่ 8,9197,0208,44611,970
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

17,33814,56121,34523,188
TSIC : 32909

32909 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

773590699869

เครดิตทางการค้า บริษัท ภิม คอลเลคชั่น จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ภิม คอลเลคชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 331,210266,433465,421422,419
ภาคเหนือ 50,66938,41664,35957,372
เชียงใหม่ 8,9197,0208,44611,970
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

17,33814,56121,34523,188
TSIC : 32909

32909 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

773590699869

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PIM COLLECTION COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PIM COLLECTION COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ภิม คอลเลคชั่น จำกัด

492 หมู่ที่ 3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ บริษัท ภิม คอลเลคชั่น จำกัด

492 หมู่ที่ 3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้