แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ISUZU CHIANGRAI SERVICES (2002) CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0575546000061
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 15954600006
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ม.ค. 2546 (20 ปี 8 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

20,731,575 บาท (103.66% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายอะไหล่ บริการซ่อมรถยนต์
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไจแอ้นไทร์ (สุวรรณภูมิ) จำกัด

เจเอส วัน ออโต้ เวิร์ค จำกัด

ศรีเมืองยนต์ศรีสะเกษ จำกัด

พี อี ออโต้เทรด

อันดับธุรกิจ บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
เชียงราย
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 45302

45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

เครดิตทางการค้า บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
เชียงราย
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 45302

45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ISUZU CHIANGRAI SERVICES (2002) CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ISUZU CHIANGRAI SERVICES (2002) CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัด

255 หมู่ที่ 3 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ที่อยู่ บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จำกัด

255 หมู่ที่ 3 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้