แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องสู้ โปรดักส์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องสู้ โปรดักส์

ชื่อนิติบุคคล TONG SOO PRODUCT LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0603559000470
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 มี.ค. 2559 (6 ปี 2 เดือน 6 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องสู้ โปรดักส์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,924,830 บาท (192.48% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอ็นโซย่า จำกัด

มณฑา ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด

แม่สอด เบฟเวอเรจ

บ่อยางคอฟฟี่ แอนด์ เรสเตอรองท์

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องสู้ โปรดักส์

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 48,505135,21364,28453,558
ภาคกลาง 8,99015,7838,9248,883
นครสวรรค์ 5001,269658445
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3,6108,9104,7163,463
TSIC : 11049

11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

17551919

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องสู้ โปรดักส์

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องสู้ โปรดักส์

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 48,505135,21364,28453,558
ภาคกลาง 8,99015,7838,9248,883
นครสวรรค์ 5001,269658445
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3,6108,9104,7163,463
TSIC : 11049

11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

17551919

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TONG SOO PRODUCT LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TONG SOO PRODUCT LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องสู้ โปรดักส์

227 หมู่ที่ 1 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องสู้ โปรดักส์

227 หมู่ที่ 1 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้