แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ตั้งเกียหลี ทับคล้อ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ตั้งเกียหลี ทับคล้อ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ตั้งเกียหลี ทับคล้อ จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0665543000094
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.พจ.191
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 ธ.ค. 2543 (22 ปี 5 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ตั้งเกียหลี ทับคล้อ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท 20,560,553 บาท (685.35% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46499 : การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โครโนเบลซ จำกัด

ซาไค เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

คิงส์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ จำกัด

โชคเกียรติศักดิ์ พลาสติก จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ตั้งเกียหลี ทับคล้อ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พิจิตร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46499

46499 : การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท ตั้งเกียหลี ทับคล้อ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ตั้งเกียหลี ทับคล้อ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พิจิตร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46499

46499 : การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งเกียหลี ทับคล้อ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ตั้งเกียหลี ทับคล้อ จำกัด

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ตั้งเกียหลี ทับคล้อ จำกัด

593/3-4 หมู่ที่ 2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ที่อยู่ บริษัท ตั้งเกียหลี ทับคล้อ จำกัด

593/3-4 หมู่ที่ 2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้