แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูปิ้งนมสด คุณยิ้ม

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูปิ้งนมสด คุณยิ้ม

ชื่อนิติบุคคล MOOPINGNOMSOD KHUNYIM LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0733559000967
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 ก.ค. 2559 (6 ปี 1 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0634155953

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูปิ้งนมสด คุณยิ้ม

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 200,000
มูลค่าบริษัท 1,497,746 บาท (748.87% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10131 : การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกด้วยการอบแห้ง การทำเค็มหรือ การรมควัน
วัตถุประสงค์ การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกที่ทำให้แห้ง ทำเค็ม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หมูหนึ่ง ฟาร์ม จำกัด

สยาม ซุปเปอร์ เฟรช (ประเทศไทย) จำกัด

ทริปเปิ้ลอาร์ กรุ๊ป(2018) จำกัด

เอฟ.พี.มีท จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูปิ้งนมสด คุณยิ้ม

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10131

10131 : การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกด้วยการอบแห้ง การทำเค็มหรือ การรมควัน

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูปิ้งนมสด คุณยิ้ม

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูปิ้งนมสด คุณยิ้ม

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10131

10131 : การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกด้วยการอบแห้ง การทำเค็มหรือ การรมควัน

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MOOPINGNOMSOD KHUNYIM LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MOOPINGNOMSOD KHUNYIM LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูปิ้งนมสด คุณยิ้ม

168 หมู่ที่ 5 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูปิ้งนมสด คุณยิ้ม

168 หมู่ที่ 5 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้