แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัสกรกาญ

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัสกรกาญ

ชื่อนิติบุคคล PATSAKORNKAN LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0743559001262
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ส.ค. 2559 (5 ปี 9 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0818802987

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัสกรกาญ

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท 3,204,371 บาท (640.87% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ ขายส่งสินค้าทั่วไป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มิ่ง เทรดดิ้ง จำกัด

โกลเด้นนักเก็ท2021 จำกัด

บุญบุญ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ชัยชยุต พัฒนา

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัสกรกาญ

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 140,766148,77574,41774,833
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 45,76348,13925,19823,483
สมุทรสาคร 2,4162,4681,3981,478
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

73,33974,06138,93839,624
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

1,1591,262607452

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัสกรกาญ

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัสกรกาญ

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 140,766148,77574,41774,833
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 45,76348,13925,19823,483
สมุทรสาคร 2,4162,4681,3981,478
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

73,33974,06138,93839,624
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

1,1591,262607452

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PATSAKORNKAN LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PATSAKORNKAN LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัสกรกาญ

26/164 หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัสกรกาญ

26/164 หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้