แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ฮัวลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ฮัวลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HUOLI INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745548003732
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0747354803735
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ต.ค. 2548 (16 ปี 7 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ฮัวลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 4,155,569 บาท (207.78% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
วัตถุประสงค์ ขายปลีก ขายส่งเฟอร์นิเจอร์,นำเข้าเฟอร์นิเจอร์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอิร์ธบาวน์ด จำกัด

อินโนเวทีฟ เซอร์เฟส จำกัด

นากา เอ็กซปอร์ต จำกัด

ริชาร์ด พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ฮัวลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 444,709279,688487,850281,190
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 160,436105,039167,62395,530
สมุทรสาคร 10,3396,81610,4997,204
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

263,850159,698284,241168,793
TSIC : 46494

46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

731420787436

เครดิตทางการค้า บริษัท ฮัวลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ฮัวลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 444,709279,688487,850281,190
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 160,436105,039167,62395,530
สมุทรสาคร 10,3396,81610,4997,204
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

263,850159,698284,241168,793
TSIC : 46494

46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

731420787436

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม HUOLI INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น HUOLI INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ฮัวลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

49/3 หมู่ที่ 3 ถนนเทพกาญจนา ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท ฮัวลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

49/3 หมู่ที่ 3 ถนนเทพกาญจนา ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้