แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โกลเด้น อินเตอร์เนชั่นแนล มารีนส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โกลเด้น อินเตอร์เนชั่นแนล มารีนส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GOLDEN INTERNATIONAL MARINES COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745552004268
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 2 ธ.ค. 2552 (12 ปี 7 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

034864490

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โกลเด้น อินเตอร์เนชั่นแนล มารีนส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,081,529 บาท (108.15% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ นำเข้าและส่งออก จำหน่ายปลีก-ส่ง อาหารแช่แข็ง อาหารตากแห้ง ผัก ผลไม้
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ดิออนนาย จำกัด

ธรรมครัวไทย จำกัด

คิทเชน เพลเยอร์ จำกัด

เจ้าจอมวานิช จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โกลเด้น อินเตอร์เนชั่นแนล มารีนส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 484,293360,926537,109450,882
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 171,443130,738183,253152,785
สมุทรสาคร 10,8398,00511,40610,087
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

283,543199,688315,164257,175
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2,1891,6262,4841,932

เครดิตทางการค้า บริษัท โกลเด้น อินเตอร์เนชั่นแนล มารีนส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โกลเด้น อินเตอร์เนชั่นแนล มารีนส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 484,293360,926537,109450,882
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 171,443130,738183,253152,785
สมุทรสาคร 10,8398,00511,40610,087
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

283,543199,688315,164257,175
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2,1891,6262,4841,932

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GOLDEN INTERNATIONAL MARINES COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GOLDEN INTERNATIONAL MARINES COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โกลเด้น อินเตอร์เนชั่นแนล มารีนส์ จำกัด

95 อาคารลักษณาทรัพย์ ชั้นที่ 3 เซ็คชั่นบี หมู่ที่ 5 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท โกลเด้น อินเตอร์เนชั่นแนล มารีนส์ จำกัด

95 อาคารลักษณาทรัพย์ ชั้นที่ 3 เซ็คชั่นบี หมู่ที่ 5 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้